Stichting ZLSM
Ondersteunen

De Stichting Zuid‐Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) is opgericht met als doel het behoud van Limburgs cultureel spoorwegerfgoed. Om dit doel te bereiken wordt op gezette tijden een toeristische treindienst geëxploiteerd met stoom‐ en historische dieselmaterieel tussen Schin op Geul en Kerkrade en tussen Simpelveld en het Duitse Vetschau. De exploitatie van het treinbedrijf is ondergebracht in de werkmaatschappij ZLSM Bedrijf BV. De Stichting is 100% aandeelhouder van deze werkmaatschappij.

De activiteiten van de ZLSM worden gecoördineerd vanuit Museumstation Simpelveld. Hier heeft de ZLSM de beschikking over het voormalige grensstation, seinhuizen, draaischijfput en watertoren (allen Rijksmonumenten), een groot emplacement, werkende klassiek beveiligingssyteem, werkplaatsen en stallingsloodsen. Daarnaast is dit de thuisbasis van de ruim 200 vrijwilligers!

Met de aanschaf van een plaatsbewijs dragen reizigers bij aan de instandhouding van het cultureel erfgoed. Naast deze inkomsten is de ZLSM ook voor een belangrijk deel afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties.

Omdat de ZLSM een ANBI status heeft, zijn schenkingen aan de ZLSM onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over deze regels vind je op de site van de Belastingdienst.

 

Meer informatie over:

 

Top Partners

  

Het Miljoenenlijntje is inmiddels een volwassen Miljoenenlijn geworden. Ieder jaar maken dankzij de stichting Zuid-Limburgse Spoorweg Maatschappij (ZLSM) duizenden dagjesmensen een ritje…

Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

enig aandeelhouder van de werkmaatschappij ZLSM Bedrijf BV

RSIN: 8024.43.850

Stationstraat 22
6369 VJ Simpelveld

Bestuur Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

Voorzitter:
De heer M.L.J. Schellekens

Secretaris:
De heer R. Lammers

Penningmeester:
De heer H.H.L. Penders

Bestuurslid:
De heer M.J.A. Eurlings

Bestuurslid:
De heer F.M. van Setten

Bezoldiging Bestuur Stichting ZLSM

Bestuursleden van het ZLSM Bestuur ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Alles geschiedt op basis van vrijwilligheid.

koop uw kaartjes online!